Torsdagen den 23 oktober begav sig en grupp studeranden från Ekenäs gymnasium under ledning av Sture Lindholm igen till den sovjettida bunkern i Solberg. Förra gången utfördes utgrävningar av bunkerns ingång, tak och konturer i samarbete med markägaren Bengt-Erik Holmström. Den här gången gjordes mätningar som ska resultera i en skiss av hur bunkern sett ut.

 

Mira Strandberg från Västra Nyland följde med mätningarna. På plats fanns också guiden Berndt Gottberg som sakkunnig. Han berättade för studerandena om bunkrarna i Porkala och speciellt om användningen av denna bunker.

Redan vid utgrävningarna kunde man fastställa att den här bunkern är exeptionellt stor.

De modigaste vågade ta sig en titt inne i bunkern. Före utgrävningarna var den fylld med jord och ingången var förtäckt.

På platsen kunde man naturligtvis hitta mycket taggtråd.