Hänt i Degerby

Kärt besök i Degerby: Evgenia, som tillbringade sin barndom i Masaby under arrendetiden, tittade in och medförde en jättefin gåva som hon tillverkat själv: änglar, dockor och bollar kärleksfullt designade och sydda. På bilden poserar hon tillsammans med Guy Nordström från Kyrkslätt. Han bor nu i det hus där Evgenia en gång bodde och brukar vara hennes värd vid besöken i Degerby.

Degerby byaråd har igen anställt en byahjälp, från och med den 15 juli 2014. Han heter Jouko Kautto, är Degerbybo och alla Degerbybor kan beställa hans hjälp med vardagliga göromål. Vi debiterar 10 euro i timmen för hans jobb och du kan dra av den kostnaden som hushållsavdrag.

Läs mer...

Friluftsgudstjänsten söndagen den 13 juli på Gutsåkers begravningsplats samlade 60 personer.

Läs mer...

Den nionde Grisfesten ordnades i Degerby lördagen den 5.7.