Hänt i Degerby

Varannan vecka har 4H samlats på byakontoret Rosenberg under det senaste året. Det har blivit mycket pyssel, lek och spring.Också den sovjetiska GAZ-bilen har intresserat.

 

Läs mer...

Påsklördagen, den 19 april, ordnades en show med miniatyrflygplan på Torbacka flygfält i Degerby. Intresset var stort och deltagarna många.