Den 7 oktober fick Igor-museet besök av klasserna 5 och 6 från Merituulen koulu i Ingå. Tidigare på hösten besökte Degerby skolas elever museet, vilket betyder att vi nu haft över 150 elever på besök. Barnen fick höra om evakueringen som utfördes på hösten för 70 år sedan, om hur området såg ut när det återlämnades till Finland och om hur ett barn hade upplevt tiden. Dessutom fick de ta del av utställningen om krigsbarn. Under våren gjordes flera skolbesök, då två representanter från byarådet åkte i väg till skolor för att berätta mera om Porkalaområdets historia. Vi besökte Degerby skola, Källhagens skola och Virkby gymnasium.

 

Guidningen startade ute på gården där Lottorna serverade soppa åt evakueringsfolket för exakt 70 år sedan.


Barnen fick prova officersmössor på  Igor-museet.


Vid besöket i Källhagens skola fick eleverna veta mera om lokalhistoria. Eleverna var mycket intresserade. Här ställer byarådets projektsekreterare Sonja Bäckman och lärare Katrina Fröberg igång Powerpoint-presentationen.