Inom ramen för byarådets aktuella projekt Interaktiva Degerby som startade 1 mars har vi nu ordnat tre byaträffar dit vi har bjudit in alla invånarna längs någon utvald väg i Degerby. Vi började med Kopparnäs-området och bjöd in Stävövägens invånare på våren. Under sommaren var det dags för Kocksbyvägen och söndagen den 5.10 fick vi besök av invånare längs Kärrbyvägen. Alla byaträffar har varit välbesökta och lyckade.

Idén bakom byaträffarna startade redan ifjol då några invånare längs Furuborgsvägen bestämde sig för att samla ihop både gamla och nya grannar som bor längs samma väg, men som man sällan ser eller talar med. Samma koncept har använts för byaträffarna som ordnats av byarådet och de har fått mycket god feedback av besökarna. Byarådet har bjudit in folk och bjudit på kaffe med dopp och diskussionsämnen har det funnits gott om.

Tack till alla som var med på söndagen!

Deltagarna trivdes och berättade för varandra hur det kommit sig att de hamnat i Degerby och hur de har upplevt sin tid i byn.


Invånare i alla åldrar är välkomna till byakontoret. På bilden syns kvällens yngsta besökare som är ett år gammal.