Hänt i Degerby

Den traditionella matmarknaden ordnades för femte gången 27-28.9 på Mangs gård i Solberg. Temat för i år var country, närmat och närhistoria - under matmarknaden hade det gått exakt 70 år sedan de sista dagarna av evakueringen av Porkalaområdet.

Läs mer...

På Storas i Solberg har en ovanligt stor bunker från den tiden då Porkala var en sovjetisk marinbas länge väckt intresse. Den är nämligen ovanligt stor till omfånget och har möjligen fungerat som eldledningsbunker med kanonen riktad mot Solbergs station.

Torsdagen den 11 september satte ett gäng gymnasister från Ekenäs under ledning av sin lärare Sture Lindholm och i gott samarbete med markägaren Bengt Holmström att frilägga den överväxta bunkern.

Läs mer...

Forneldskvällen på Lomamäen lemmikkipuisto i Degerby lockade över 100 nyfikna besökare. På programmet stod musik av Tarja Ryynänen och Georgij Babitzin samt en presentation av invånare i Torbacka före Parentesen. Intresset var stort. Naturligtvis fick man också bekanta sig med parkens djur. Inträdet var gratis.

Läs mer...

Årets Degerbydag firades lördagen den 2 augusti i varmt och soligt väder. Dagen öppnades kl 10 på torget av ungdomsföreningens ordförande Johan Lindholm och byarådets ordförande Seija Westerholm. För musikunderhållningen stod Dragsviks traditionsmusikkår.

Läs mer...