Hänt i Degerby

Premiären på årets revy 2017 Sjutton så självständigt gick över förväntan.revy2

Alexandra Lindroos och Oliver Österberg - ett nytt fräscht par på revyscenen.

revy3

De äldres råd sammanträder. Fr.v. Jan Gustafsson, Göran Backman, en ovanligt tystlåten Jutta Zilliacus alias Barbro Backman och Kaj Martin.

Läs mer...

Degerbydagen blev en klar framgång, både program- och publikmässigt. Karl-Göran Karlsson hade i gott samarbete med Degerby lantmannagille och Degerby byaråd sammanställt programmet, komplett med en T-34 pansarvagn. För musiken svarade Susanne Sonntag och Teddy Granroth, storligen uppskattade av publiken. Det vackra vädret bidrog till den goda stämningen. En video från Degerbydagen är på kommande.

Gunnar Baarmans T-34 var utan konkurrens den tyngst vägande attraktionen på Degerbydagen.

Läs mer...

I februari 2016 har det gått exakt 60 år sedan degerbyborna fick återvända hem efter att Sovjetunionen ade arrenderat Porkalaområdet efter fortsättningskriget och området hade fungerat som sovjetisk militärbas i elva år. Det var med blandade känslor man återvände för att återse sina kära hem och gårdar. Man möttes av förödelse.

Söndagen den 7.2 samlades man till minnesgudstjänst i Degerby kyrka.

Läs mer...

Igor-museets utställningar uppdaterades och förnyades igen våren 2015. Fram till sommaren 2016 kommer dessa utställningar finnas kvar på museet. Välkommen på besök - vi har mycket nytt och intressant i våra utställningar!

Vi presenterar bl.a. utdrag ur Sjundbyvärdinnan Elsa Schulman-Lindebergs dagböcker. Med korta meningar har hon kommenterat händelserna vid tiden för evakueringen och återlämningen av Porkala. Vi minns också lottorna och skyddskårerna och det enorma arbete de utförde före organisationerna förbjöds. Med finns också en utställning om krigsbarn som skickades till Sverige från Degerby.

Bland de nya utställningarna finns också karelarhistorier. Familjen Harvio evakuerade fyra gånger från Karelen. Huset familjen sökte nattkvarter hos nekade dem och de fick fortsätta sitt letande. Till slut hittade de en plats där familjen kunde övernatta. Följande morgon hade huset de först besökt bombats.

Läs mer...