Hänt i Degerby

20180413 677 Degerby YS13

Kartan visar vilka områden projektet kan beröra - såvida tillräckligt många på varje delområde ansluter sig.

Kostnadsberäkningen här utgår från att samtliga fastigheter ansluter sig. Priserna är beräknade utan moms och stiger i proportion till hur stor anslutningsprocenten blir.

Läs mer...

uppvaktninga2017ny

Självständighetsdagens uppvaktning på kyrkogården i Degerby blev en värdig hyllning till dem som kämpade för vårt lands självständighet. Vid varenda en av de 30 gravstenarna för stupade stod en hedersvakt, många i ungefär samma ålder som den stupade var. Fullmäktiges ordförande, Degerbybon Robert Lemström, höll ett tankeväckande tal och underströk jubileumsårets tema Tillsammans. Jubileet till ära flaggade byarådet på Rosenberg och ungdomsföreningen hade föregående kväll svept in Furuborg i blåvitt ljus.

Den 30 september nästa år ska Leaderprojektet kring utvecklingen av Kopparnäs vara avslutat. Projektchef Silva Sallamaa berättade att nätförfrågan om förslag redan har gett 500 meddelanden, vilket bådar gott för utvecklingen. Men fortfarande är många frågor öppna. Några av dem gäller hur en utvidgad verksamhet ska skötas. - Finns det till exempel företagare som vill åta sig skötseln av ett campingområde vid sandstranden, var hennes svar på konstaterandet att hela Ingå saknar en ordentlig campingplats och att många särskilt sommartid frågar efter en sådan.

Kopparnäs Gästgiveri stänger vid årsskiftet och några planer på fortsatt verksamhet finns inte.

- Fastigheten är helt enkelt för gammal och i dåligt skick, konstaterade Silva Sallamaa.

Läs mer...

Koivisto2008B 3Mauno och Tellervo Koivisto på besök i Degerby 2008 och gick från kyrkan tillsammans med Dita och Karl-Göran Karlsson till Igormuseet.

Texten nedan är från byarådets berättarkväll 24.10.2017

När president Maunu Koivisto övertagit Hemmings i Täkter visade han sig vara en idog stenplockare.

-    Han hade en liten traktor med släpvagn som han körde med. Mauno lagade verktyg åt sig för att underlätta sitt arbete. Tex. gjorde han av kamstål liknande en stocksax som han lyfte större stenar med från åkrarna, minns Karl-Göran Karlsson som arrenderade åkrarna.

Läs mer...