Hänt i Degerby

Esbo bilmuseum

Hösten är här men Igormuseets säsong fortsätter. Vi tar fortsättningvis emot nya beställningar. På bilden passar Esbo bilmuseum på att besöka oss den sista sommarlördagen. I fortsättningen har vi öppet lördagar 12-16 ända in i november och alltid på beställning alla andra dagar. Lördagen den 14 september då Ingå har öppet hus har vi givetvis öpet kl. 12-16. Välkomna!

forneld2Forneldskvällen i keldjursparken blev samtidigt säsongavslutning för parken som haft en fin säsong med både inhemka och utländska besökare - sista veckan till och med en grupp naturstuderande från Korea.

Mano d´Oro och hans assistent gav årets forneldslväll en magisk touch som uppskattades av alla åldrar.

Och djuren i parken var förstås också en viktig attraktion - fast riktigt alla var ändå inte beredda att klappa boaormen Bo som kelsjukt slingrade sig kring John Mortells axlar.

forneld1

Dbr LS 611ny

Degerby kyrka var också den här sommaren vägkyrka. När säsongen avslutades tisdagen den 20 augusti hade 1056 besökare antecknat sitt namn i gästboken. Många besökare på Igormuseet uttryckte vid museibesöket också en önskan att få se kyrkan. Utställningen invid orgeln om kyrkans tillskydnare, Degerbys första, enda och sista kyrkoherde Arvid Wigge väckte också intresse.

Degerby byaråd har lämnat in ett utlåtande om den justerade planen för Kopparnäs. Samtidigt har Jukka Uittamo lämnat in en liknande skrivelse som fått 400 underskrifter. Här är byarådets svenska text:

Utlåtande om den nya versionen av Kopparnäsplanen

Förslaget till en ny plan för Kopparnäs friluftsområde har efter många påpekanden delvis omarbetats.

Vi noterar med tillfredsställelse att det i fortsättningen blir möjligt att nå både Bergudden och Rävberget också med bil. Det här innebär att den i generalplanen utmärkta förbindelseleden till Rävberget bibehålls.

Däremot har den andra förbindelseleden, till Sandfjärden, avbrutits på ett avstånd från stranden som gör det omöjligt för personer, barnfamiljer eller sådana som på grund av ålder eller annars nedsatt rörlighet inte orkar gå den vägen.

Möjligheter för företagare, räddningsfordon och invalider lär finnas – men i planen finns inga förklaringar till hur detta kommer att ordnas.

Läs mer...