Hänt i Degerby

ddagdans

Att intresset för folkdräkter lever och mår bra bevisades omsorgsfullt på Degerbydagen den 3 augusti när först Igormuseets gård och sedan torget fylldes av folkdräktsklädda i munter dans. Då hade Anita Sontag redan kunnigt presenterat den finlandssvenska fokdräktens historia och mycket annat hade hänt. Det faktum att det var den trettionde Degerbydgen som nu firades uppmärksammades och Magnus Malmberg berättade hur det gick till när man 1989 bestämde sig för att fira den allra första Degerbydagen.

Läs mer...

ppna2

Öppna byars dag i Degerby fick mycket beröm av Tatiana Pöntinen som bidragit med en berättelse om sina föräldrars liv i Porkalabasen och efter den. Det var första gången vi gjorde en utställning i digital form - men det ska bli många fler småningom. Tatiana berömde också Polina och Sergei som underhöll med ryska tongångar och så gladde hon sig åt de afghanska flyktingarnas popupcafé som bjöd på många läckerheter.

Vi återger Tatianas brev i sin helhet på finska här nedan och gläder oss åt att vi kunde göra henne en så stor glädje!

Läs mer...

roskDet städades på många håll i Degerby lördagen den 4 maj. Också i Degerby var ett tiotal flitiga städare i farten och lyckades få ihop en präktig hög med skräp som kommunen sedan transporterade bort. Arrangörer var Ingå Egnahemsförening i gott samarbete med Ingå församling och Ingå kommun. Bland sponsorerna fanns Degerby Deli.

Degerby byaråd återvalde vid sitt årsmöte styrelsen och godkände en verksamhetsplan som omfattar en treårig satsning på att överföra de gamla utställningarna till digital form. Vårens nya utställningar presenteras den 6 maj kl. 10. På Öppna byars dag den 8 juni är temat ryskt med en musikworkshop för alla åldrar med Polina och Sergei som ledare. Årets Degerbydag satar på folkdräkter och en loppisgata. Hösten 2019 ordnas program för skolelever med evakuering som tema.

Caj Degerholm forsätter som byarådets ordförande, i styrelsen sitter Karl-Göran Karlsson, Tanja Ljungqvist, Leif Nystén, Tom Räihä, Bengt-Olof Wikström och Lena Selén, den sistnämnda som sekreterare.

Byarådets verksamhetsberättelse för 2018  finns under rubriken Byarådet på hemsidan.