dagSonja

Säsongstarten för Degerby Igor-museet blev livlig med presentation av sju nya utställningar, plus ett antal digitala bildserier. På plats var fullmäktiges ordförande, Degerbybyn Robert Lemström som med sonen Frej i famnen framförde beundrande lyckönskningar.

13.6. var också Öppna byars dag med Byarally, båda virtuella - och som avslutning presentation av Degerbybon Veronika Bäckmans artesanprodukter.

Innan allt startade hölls byarådets årsmöte, till det återkommer vi - men noterar att ny i styrelsen blev Kim Rajalin. Till ordförande återvaldes Caj Degerholm.

 

dagLemström

dagVeronika