Hänt i Degerby

Friluftsgudstjänst och samtidigt tioårsjubileum för sommargudstjänsterna på Degerby gamla begravningsplats firades på söndagen med Terese Norrvik och Heikki Orama. Eivor Österholm stod för de goda bakverken som serverades till kyrkkaffet.

dagSonja

Säsongstarten för Degerby Igor-museet blev livlig med presentation av sju nya utställningar, plus ett antal digitala bildserier. På plats var fullmäktiges ordförande, Degerbybyn Robert Lemström som med sonen Frej i famnen framförde beundrande lyckönskningar.

13.6. var också Öppna byars dag med Byarally, båda virtuella - och som avslutning presentation av Degerbybon Veronika Bäckmans artesanprodukter.

Innan allt startade hölls byarådets årsmöte, till det återkommer vi - men noterar att ny i styrelsen blev Kim Rajalin. Till ordförande återvaldes Caj Degerholm.

 

dagLemström

dagVeronika

 

 

MZigor3Tisdag 2.6. kan vi äntligen öppna sommarsäsongen - och sedan följer vi vanliga sommartider: tisdagar till lördagar kl. 11-16 och alltid på beställning. Vi tar också emot grupper på beställning. Större grupper måste delas upp.  Vi har utställningar på byakotoret Rosenberg, Igormuseet och utomhus den splitternya utställningen om Kabanovvägen.

Vi har också förnyat vår museishop! Välkomna!

Dbr HÄNT 908Nu kan du igen få hjälp med vardagssysslor, som butiksärenden, små reparationer, gårdsarbeten mm. Byahjälpen Jouko Kautto är igen anställd av byarådet som hjälp åt Degerbyborna. Du betalar 10 euro i timmen plus km-kostnader. Kostnaden för arbetet godkänns för hushållsavdrag i beskattningen. Kontakta byarådet per telefon 040-5418526.