fogdelss och

Öppna byars dag firades med invigning av de nyaste utställningarna på Degerby Igor.