Hänt i Degerby

forneld2Forneldskvällen i keldjursparken blev samtidigt säsongavslutning för parken som haft en fin säsong med både inhemka och utländska besökare - sista veckan till och med en grupp naturstuderande från Korea.

Mano d´Oro och hans assistent gav årets forneldslväll en magisk touch som uppskattades av alla åldrar.

Och djuren i parken var förstås också en viktig attraktion - fast riktigt alla var ändå inte beredda att klappa boaormen Bo som kelsjukt slingrade sig kring John Mortells axlar.

forneld1

Dbr LS 611ny

Degerby kyrka var också den här sommaren vägkyrka. När säsongen avslutades tisdagen den 20 augusti hade 1056 besökare antecknat sitt namn i gästboken. Många besökare på Igormuseet uttryckte vid museibesöket också en önskan att få se kyrkan. Utställningen invid orgeln om kyrkans tillskydnare, Degerbys första, enda och sista kyrkoherde Arvid Wigge väckte också intresse.

Degerby byaråd har lämnat in ett utlåtande om den justerade planen för Kopparnäs. Samtidigt har Jukka Uittamo lämnat in en liknande skrivelse som fått 400 underskrifter. Här är byarådets svenska text:

Utlåtande om den nya versionen av Kopparnäsplanen

Förslaget till en ny plan för Kopparnäs friluftsområde har efter många påpekanden delvis omarbetats.

Vi noterar med tillfredsställelse att det i fortsättningen blir möjligt att nå både Bergudden och Rävberget också med bil. Det här innebär att den i generalplanen utmärkta förbindelseleden till Rävberget bibehålls.

Däremot har den andra förbindelseleden, till Sandfjärden, avbrutits på ett avstånd från stranden som gör det omöjligt för personer, barnfamiljer eller sådana som på grund av ålder eller annars nedsatt rörlighet inte orkar gå den vägen.

Möjligheter för företagare, räddningsfordon och invalider lär finnas – men i planen finns inga förklaringar till hur detta kommer att ordnas.

Läs mer...

gudstjänst

Årets friluftsgudstjänst på Gutsåker den 4 augusti fick överraskningsbesök när ett 30-tal konfirmander från Hangö tågade in och sällade sig till de drygt 30 som redan samlats. Terese Norrvik predikade och för musiken svarade Anders Storbacka och Per-Olof Korander.