Hänt i Degerby

Dbr HÄNT 908Nu kan du igen få hjälp med vardagssysslor, som butiksärenden, små reparationer, gårdsarbeten mm. Byahjälpen Jouko Kautto är igen anställd av byarådet som hjälp åt Degerbyborna. Du betalar 10 euro i timmen plus km-kostnader. Kostnaden för arbetet godkänns för hushållsavdrag i beskattningen. Kontakta byarådet per telefon 040-5418526.

Furuborgs festsal fylldes i rask takt när Östra Ingå vattenandelslag informerade om sina planer på lördagen. 82 medlemmar har andelslaget redan, medlemsvärvningen fortsätter med sikte på att planeringen kan inledas redan andra kvartalet i år och spaden i bästa fall sättas i jorden i slutet av året - eller ungefär samtidigt som Ingå kommuns vattenförsörjningsplan blir klar. Mycket populär blev också Karis Telefons Patrik Gustafssons presentation av möjligheterna till optisk fiber i samband med att vatten- och avloppsrören dras. På bilden nedan t.h. fullmäktiges ordförande Robert Lemström i livlig diskussion med vattenandelslagets projektkoordinatör Jarl Boström. T.v. vattenandelslagets ordförande Tapio Kallio.

publikTredisk

ekbergskträffFullsatt var mötesrummet på byakontoret Rosenberg på tisdagskvällen när Henrik Ekberg kunnigt orienterade i Mannerheims värld. Finlands sex krig heter boken som gavs ut på Militärhistoriskt bibliotek för några år sedan - nu har han studerat ännu mer på temat Mannerheim och vi kan hoppas på en ny bok så småningom. Under tiden kan vi läsa kapitlet om Mannerheim som han medverkat med i Smaka på Västnyland!

vichtisgruppLängs hela Hangö udd färdades den här gruppen med Vihdin Liikenne på söndagen och besökte förstås också Igor-museet där boken Porkkala-Udd fick en strykande åtgång. Stopp-skylten gick också bra åt.

Vi tar alltså emot grupper också på söndagar - men bara på förhandsbeställning.