Hänt i Degerby

MZigor3Tisdag 2.6. kan vi äntligen öppna sommarsäsongen - och sedan följer vi vanliga sommartider: tisdagar till lördagar kl. 11-16 och alltid på beställning. Vi tar också emot grupper på beställning. Större grupper måste delas upp.  Vi har utställningar på byakotoret Rosenberg, Igormuseet och utomhus den splitternya utställningen om Kabanovvägen.

Vi har också förnyat vår museishop! Välkomna!

Dbr HÄNT 908Nu kan du igen få hjälp med vardagssysslor, som butiksärenden, små reparationer, gårdsarbeten mm. Byahjälpen Jouko Kautto är igen anställd av byarådet som hjälp åt Degerbyborna. Du betalar 10 euro i timmen plus km-kostnader. Kostnaden för arbetet godkänns för hushållsavdrag i beskattningen. Kontakta byarådet per telefon 040-5418526.

Furuborgs festsal fylldes i rask takt när Östra Ingå vattenandelslag informerade om sina planer på lördagen. 82 medlemmar har andelslaget redan, medlemsvärvningen fortsätter med sikte på att planeringen kan inledas redan andra kvartalet i år och spaden i bästa fall sättas i jorden i slutet av året - eller ungefär samtidigt som Ingå kommuns vattenförsörjningsplan blir klar. Mycket populär blev också Karis Telefons Patrik Gustafssons presentation av möjligheterna till optisk fiber i samband med att vatten- och avloppsrören dras. På bilden nedan t.h. fullmäktiges ordförande Robert Lemström i livlig diskussion med vattenandelslagets projektkoordinatör Jarl Boström. T.v. vattenandelslagets ordförande Tapio Kallio.

publikTredisk

ekbergskträffFullsatt var mötesrummet på byakontoret Rosenberg på tisdagskvällen när Henrik Ekberg kunnigt orienterade i Mannerheims värld. Finlands sex krig heter boken som gavs ut på Militärhistoriskt bibliotek för några år sedan - nu har han studerat ännu mer på temat Mannerheim och vi kan hoppas på en ny bok så småningom. Under tiden kan vi läsa kapitlet om Mannerheim som han medverkat med i Smaka på Västnyland!