Nu får Gaz-bilen ett eget tak. Välkomna på Öppna byars dag på lördag 11.6.och beundra resultatet.

bygg2