Museidagarna årgång 2021 lockade många besökare, både till museetddär Elvis Presley påminde om 1950-talets rytmer och till Trötte Teodor-bussens turer till bunkern.Sagasmuseidagmuseidag3