Hänt i Degerby

Från spade till GPS heter byarådets Finland 100-projekt 2017 och därmed var en jordbrukskavalkad given på Degerbydagen den 5 augusti. Ett fyrtiotal fordon och ännu fler statister levandegjorde jordbrukets och maskinparkens utveckling under 100 år. Karl-Göran Karlsson som planerat och sammanställt kavalkade hade all heder av sitt arbete - och deltog bland annat som polis från förbudstidens turbulenta tider på jakt efter spritsmugglare. Inne i Igormuseet kunde besökarna bland annat beundra Bosse Österbergs fyndiga teckningar med jordbruksmotiv bland annat från traktorernas barndom. Och på torget var det givetvis liv och rörelse som vanligt en riktig Degerbydag.                                                                                                                                                     Dbr HÄNT 711bDbr HÄNT 712b

Karl-Göran Karlsson i polismundering och Mikael Bergman på en järnhjulstraktor från 30-talet - senare försedd med vägvänliga gummihjul!

Läs mer...

Premiären på årets revy 2017 Sjutton så självständigt gick över förväntan.revy2

Alexandra Lindroos och Oliver Österberg - ett nytt fräscht par på revyscenen.

revy3

De äldres råd sammanträder. Fr.v. Jan Gustafsson, Göran Backman, en ovanligt tystlåten Jutta Zilliacus alias Barbro Backman och Kaj Martin.

Läs mer...

Degerbydagen blev en klar framgång, både program- och publikmässigt. Karl-Göran Karlsson hade i gott samarbete med Degerby lantmannagille och Degerby byaråd sammanställt programmet, komplett med en T-34 pansarvagn. För musiken svarade Susanne Sonntag och Teddy Granroth, storligen uppskattade av publiken. Det vackra vädret bidrog till den goda stämningen. En video från Degerbydagen är på kommande.

Gunnar Baarmans T-34 var utan konkurrens den tyngst vägande attraktionen på Degerbydagen.

Läs mer...

I februari 2016 har det gått exakt 60 år sedan degerbyborna fick återvända hem efter att Sovjetunionen ade arrenderat Porkalaområdet efter fortsättningskriget och området hade fungerat som sovjetisk militärbas i elva år. Det var med blandade känslor man återvände för att återse sina kära hem och gårdar. Man möttes av förödelse.

Söndagen den 7.2 samlades man till minnesgudstjänst i Degerby kyrka.

Läs mer...