Hänt i Degerby

Byautvecklingsmötet onsdagen den 29.10 och diskussionen som fördes där har resulterat i ett förslag till ny byaplan för åren 2014-2020. Byarådet har sammanställt byaplanen och väntar nu på kommentarer och synpunkter från byborna. Bekanta dig med förslaget.

Torsdagen den 23 oktober begav sig en grupp studeranden från Ekenäs gymnasium under ledning av Sture Lindholm igen till den sovjettida bunkern i Solberg. Förra gången utfördes utgrävningar av bunkerns ingång, tak och konturer i samarbete med markägaren Bengt-Erik Holmström. Den här gången gjordes mätningar som ska resultera i en skiss av hur bunkern sett ut.

Läs mer...

Degerby har mer än de flesta att erbjuda turisterna:

- Ett klart historiskt huvudtema, nämligen Porkala parentesen
- Kopparnäs enorma friluftsområde
- Ett perfekt läge invid väg 51
- En fantastisk byamiljö med en hel del service att erbjuda

Det här slog man fast vid den livliga diskussion som Lomalaiduns byaprojekt ordnade den 22 oktober med Simo och Soila Palviainen från Entra – centret för utveckling av byaturism som gästande konsulter.

Ett tiotal företagare och bybor hade mött upp för att tämligen samfällt konstatera att Degerby verkligen har trumf på hand när det gäller att ytterligare utveckla turismen.

Läs mer...

Söndagen den 19.10 fick vi besök av en rysk turistgrupp. Med i gruppen fanns en kvinna som besökt oss flera gånger förut: Marina Kalinina som föddes i Getberg under Parentesen.  En ny bekantskap för oss blev Jelena Voronina, som föddes 1951 i Leningrad medan hennes föräldrar var bosatta i Porkala. Hennes far Valentin Varlamov verkade som läkare vid virus- och infektionssjukhuset på Sjundeå station och familjen bodde i ett stort hus tillsammans med flera andra familjer inte så väldigt nära järnvägen. Familjen bodde i Porkala till 1955. Jelena har minnen av Sjundeå, men har svårt att precisera exakt var hon bodde.

Läs mer...