Den 9 april fick vi på Igor-museet ta emot en grupp som hade åkt 400 km för att komma fram. Gruppen från Ilmajoki i Österbotten var mycket intresserad av Porkalaområdets historia, de ställde frågor och visade sin uppskattning.

Det konstaterades att man nog känner till en hel om Finlands historia men vad som pågått här i våra trakter för mindre än 70 år sedan var obekant för många. Det var en nöjd och belåten grupp som åkte iväg i sin buss längs gamla kungsvägen vidare mot Lappvik och Hangö.

Vi håller normalt lördagsöppet kl. 12-16 under våren fram till början av juni, då vi övergår till sommaröppet, dvs. tisdag-lördag kl. 11-16. Vi har en hel del bokningar för gruppbesök men ännu har vi plats för fler. Se kontaktuppgifterna nere på denna sida.