Degerby har mer än de flesta att erbjuda turisterna:

- Ett klart historiskt huvudtema, nämligen Porkala parentesen
- Kopparnäs enorma friluftsområde
- Ett perfekt läge invid väg 51
- En fantastisk byamiljö med en hel del service att erbjuda

Det här slog man fast vid den livliga diskussion som Lomalaiduns byaprojekt ordnade den 22 oktober med Simo och Soila Palviainen från Entra – centret för utveckling av byaturism som gästande konsulter.

Ett tiotal företagare och bybor hade mött upp för att tämligen samfällt konstatera att Degerby verkligen har trumf på hand när det gäller att ytterligare utveckla turismen.

Fr.v. Mikko Auri, Tiina Perämäki, Simo Palviainen, Soila Palviainen, Sonja Bäckman– Det som framförallt ännu behövs är färdiga produkter som kan säljas, konstaterade Cecilia Montén.

Eftersom både Igor-museet via Degerby byaråd och dessutom flera Degerbyföretagare redan är medlemmar i föreningen Porkala Parentesen finns en färdig försäljningsorganisation för redan existerande produkter.

– Men vi ska komma ihåg att den tekniska utvecklingen i dag går med väldig fart, det som gällde för ett halvt år sedan kan redan vara överkört i dag, påminde Soila Palviainen och uppmanade till insikt om att turisterna i dag självständigt plockar ihop sina produktpaket på nätet.

– 80 procent av turisterna kommer inte i grupp, här finns potential, fastslog Visit Southpoint Finlands Berit Mariani-Cerati och uppmanade i känd stil till insikt om den enorma betydelse TripAdvisor och booking.com har i synnerhet för de små företagen.

Det som Degerby nu behöver är en tydlig strategi som de enskilda företagarna kan omfatta och sedan handla därefter.

– Arbetet fortsätter, konstaterade byarådets projektsekreterare Sonja Bäckman och återgick till uppdateringen av Degerbys pinfärska hemsidor.