Byautvecklingsmötet onsdagen den 29.10 och diskussionen som fördes där har resulterat i ett förslag till ny byaplan för åren 2014-2020. Byarådet har sammanställt byaplanen och väntar nu på kommentarer och synpunkter från byborna. Bekanta dig med förslaget.