Söndagen den 12 oktober ordnades både svensk och finsk gudstjänst i Degerby kyrka och efter båda gudstjänsterna serverades kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg. På bilden är det deltagarna i det finska kyrkkaffet som diskuterar bland mycket annat dagens texter. Fr.v. Lasse och Jaana Pirinen och Jari och Inger Fabritius och nattvardsassistenten Terese Norrvik. Församlingspastor Tom Hellsten är skymd på bilden.