Dbr HÄNT 908Nu kan du igen få hjälp med vardagssysslor, som butiksärenden, små reparationer, gårdsarbeten mm. Byahjälpen Jouko Kautto är igen anställd av byarådet som hjälp åt Degerbyborna. Du betalar 10 euro i timmen plus km-kostnader. Kostnaden för arbetet godkänns för hushållsavdrag i beskattningen. Kontakta byarådet per telefon 040-5418526.