Dbr LS 611ny

Degerby kyrka var också den här sommaren vägkyrka. När säsongen avslutades tisdagen den 20 augusti hade 1056 besökare antecknat sitt namn i gästboken. Många besökare på Igormuseet uttryckte vid museibesöket också en önskan att få se kyrkan. Utställningen invid orgeln om kyrkans tillskydnare, Degerbys första, enda och sista kyrkoherde Arvid Wigge väckte också intresse.