Kopparnäsin tila oli Degerbyn ainut kartano. Täältä toimitDbr BeL 2ettiin kalaa ja vihanneksia, mm. parsaa, Helsinkiin. Tilalla oli myös suuri hedelmäpuutarha. Kartanon kaunis päärakennus oli siirretty Helsingistä Kopparnäsiin 1900-luvun alussa silloisen omistajan Fritz Schröderin toimesta.

 

Kun Neuvostoliitto miehitti Porkkalan alueen syyskussa 1944 kaikki rakennukset purettiin ja Kopparnäsiä käytettiin tykistö- ja maalialueena. Alueella oltiin ammuttu sekä maalle- että merelle päin. Vuonna 1944 kartanon omisti Berndt Grönblom ja hänen poikansa Sten Grönblom myi tilan vuokrakauden jälkeen Imatran Voimalle.

 

1970-luvulla Kopparnäsin alueelle suunniteltiin kuuden 6 000 MW:in ydinvoimareaktorin rakentamista. Tästä olisi tullut maailman suurin ydinvoimakeskittymä. Tämä tapahtui juuri silloin, kun ydinvoimakeskustelu oli tullut ajankohtaiseksi myös Suomessa.

 

Toimintaryhmiä perustettiin sekä Inkoossa että Siuntiossa, kun rakennus- ja toimenpidesuunnitelma oli laadittu ja laitettu esille kunnankaslioissa. Siuntiolainen Erik Krogell, degerbyläinen Raymond Ekholm sekä Gustaf Sundman Inkoon saaristosta olivat vastarintaliikkeen keulahahmoja. Inkoolaiset, jotka halusivat huomauttaa rakennussuunitelman ehdotuksesta saivat juridista ohjausta. Tämä johti siihen, että 117 huomautusta jätettiin Inkoon kunnalle.

 

Protestilistoihin saatiin 1 744 nimeä, ja sen lisäksi järjestettiin useampia tiedotus- ja protestikokousta. Ruotsalaisen Miljöcentrum-säätiön kautta toimintaryhmät saivat kansanvälistä tukea ydinvoimavastustajaverkostolta.

 

23. toukokuuta 1975 ehdotuksesta äänestettiin Inkoon kunnanvaltuustossa kiivaan sananvaihdon jälkeen. Yhden äänen varalla ehdotus raukesi. Kymmenen yhdeksästätoista valtuutetusta oli ydinvoimalaa vastaan.

 

Sen jälkeen Kopparnäsin aluetta käytettiin koulutus- ja tutkintakeskuksena, jossa painotettiin aurnko- ja tuulienergiaa. Uudenmaan virkistysalueyhdistys osti Kopparnäsin alueen vuonna 2003 kovassa kilpailussa ulkomaalaisten halukkaiden ostajien kanssa, jotka aikoivat käyttää alueen 50 rakennuslupaa luksusasuntoja varten. Kopparnäsistä tuli virkistyslaue, jossa jokainen saa vapaasti liikkua, patikoida, uida, sienestää ja marjastaa. Alue sopii mainiosti retkeilijöille sekä lintuharrastajille.

 

 

Lue lisää virkistysalueesta!

 

Lähteet: Bengt Lind, syntynyt Kopparnäsin tilalla,

Henrik Ekbergin kirjoitus kirjassa Inkoo 675 vuotta.