På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Friluftsgudstjänst på Gutsåker
Söndag, 7. Augusti 2022, 10:00

Gudstjänsten hålls på Gutsåkers begravningsplats. I fall av regn flyttar gudstjänsten till Degerby kyrka.

affischaugusti2022