Blogg

Välkommen till Degerbys blogg! Vill du vara vår nästa bloggare? Kontakta oss på: igor@degerby.fi eller +358 405418526. Du kan skriva om ett ämne som ligger dig nära och naturligtvis på ditt eget språk.

 

Dbr OB 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Baarmans bild från Bondasvägen

1971 visar hur elstolparna påverkar landskaps-

bildens karaktär. Den här stolpen ett minne

från Parentesen.

Om någon för fem år sedan hade berättat för oss Degerbybor att utdelningen av morgontidningar är ett minne blott år 2017 och att vår vanligaste morgontidning i den här trakten börjar utkomma bara två dagar i veckan och bärs ut på eftermiddagen om ens det – så hade väl de flesta av oss viftat bort det och tänkt på något annat.

Eller om någon påstått att elstolparnas saga snart är all och att alla de kablar som Fortum borde ha grävt ned för länge sedan faktiskt kommer att ligga under jord 2017 och på sikt bespara oss en hel del elavbrott.

Medan Carunas underentreprenörer nu släpar bort stora lass av kasserade stolpar och landskapet med ens är stolplöst slår tanken till:

-          Varför i fridens namn koordinerade man inte detta enorma grävningsprojekt med en dragning också av fibernät?

Dragningen av de nya elkablarna har ramponerat stora åkerarealer, gått åt häckar och infartsvägar och gårdsplaner, lyft upp postlådor som aldrig mera blir som förr. Och eftersom allt detta tydligen måste göras så kunde man väl ha fått lite mera gjort i ett slag liksom.

Med postlådorna är ju skadan inte så stor, en tom postlåda är ingen lockelse i vintermörkret för någon annan än hunden som stretar och stretar och undrar om människan inte ändå ska kolla, för säkerhets skull, om utisåfall ett mirakel hade skett.

Nu när det är ur tabletten eller datorn eller telefonen man ska fiska upp dagens tidning börjar insikten klarna: det fibernät som med ett slag kunde ha gett oss snabbare digitala förbindelser (som inte strular morgon och kväll när alla på en gång kopplar på datorer och tabletter och telefoner) – det får vi vänta på och priset blir sannolikt högre än om det skett i ett vettigt samarbete.

Vardagen har förändrats i snabbare takt än de flesta av oss kunde ana och digitaliseringen är en allt viktigare del av vardagen för allt fler. År 2017 är det verklighet och ingalunda någon av de alternativa sanningar som en nytillträdd president, eller kanske rättare sagt någon av hans mörka bakgrundskrafter, hittat på.

Därför kändes det bra när vi i byarådet fick chansen att ordna en information om det fibernät som Karis Telefon planerar – fibern finns faktiskt redan i 51:an och ska om allt går bra kunna nå Degerbyborna kring 2018-2019. Såvida det finns intresse och framförallt pengar för att bekosta dragningen till hushållen.

Knappt hade en inbjudan till informationen skickats ut till företagen i Degerby kom ett svar från Åsa Grönlund på Kvis som är intresserad och redo att betala 2000 euro för en anslutning – om utisåfall fibern sträcker sig så långt.

På sikt kan fibern ge oss en hel del mera än de förbindelser vi har i dag – som kabel-tv och bättre möjligheter till distansarbete. Om det sedan blir Karis Telefon eller någon annan operatör som bygger är väl fortfarande skrivet i stjärnorna.

Men början är gjord. Äntligen.

Välkomna till infomationen på byakontoret Rosenberg onsdagen den 8 februari kl. 18.

Lena Selén