musekort logo svenska

Museikortet gäller numera också i Degerby Igor-museet. Här kan du också köpa ett nytt museikort, förnya ditt gamla kort eller ge ett kort i gåva, till exempel till en nybakad student!

Vårens nya utställningar öppnades den 6 maj kl. 10. Där berättar vi om hur den sovjetiska Porkalabasen började rustas inför ett eventuellt kärnvapenkrig precis innan Chrustsjov kom på andra tankar och beslöt återlämna Porkala rejält i förtid.