publik

Livskraft i Degerby

I utmanande tider

Ett stort tack till alla lokala aktiva som möjliggjort att kommunaltekniken i Degerby kan byggas ut. Det passade riksdagsman Henrik Wickström på att uttrycka när han öppningstalade på Degerbydagen.

  • Degerby är en livskraftig by, fastslog han och hoppades att kommunen i sin marknadsföring ytterligare kan medverka till att stärka Degerbys profil.

Den positiva utvecklingen till trots finns det ändå mycket som måste göras, fastslog han och nämnde särskilt utvecklingen av stamväg 51 och korsningsplanerna.  Han var också mycket medveten om de utmaningar som gäller  daghemssektorn, och därmed också daghemmet i Degerby. Där har kapaciteten på sistone utökats.

Han passade också på att beröra den aktuella rikspolitiska situationen och uttryckte särskilt  bekymmer både för debattkulturen och de tilltagande klyftorna människor och människor emellan.

  • Finland behöver en handlingskraftig regering och många vill se snabba beslut av det parti jag representerar, fastslog han och underströk att saken inte är slutbehandlad, men nu gäller det att ha is i hatten och agera omsorgsfullt så att vi hittar den löning som är den bästa för Finland och dess framtid., sa han och gladde sig åt degerbyförfattaren Leena Lehtolainens hälsning: - Orka kämpa. Det goda måste vinna.