Årets Degerbydag firades lördagen den 2 augusti i varmt och soligt väder. Dagen öppnades kl 10 på torget av ungdomsföreningens ordförande Johan Lindholm och byarådets ordförande Seija Westerholm. För musikunderhållningen stod Dragsviks traditionsmusikkår.

Som vanligt var Degerbymarthornas våfflor populära.Folk träffades och trivdes på Degerbydagen.

Degerbydagens specialprogram kom ihåg evakueringarna för 70 år sedan. På Igormuseets gård serverades soppa ur fältkök av en lotta - precis som för 70 år sedan! I vårt fall var lottan Tuija Pääkkönen från Torskrog i Degerby. Köttsoppan hade bra åtgång.Elisabeth Rehn njöt på museigården före seminariet i kyrkan inleddes.


Uppvaktning vid hjältegravarna. Byarådets Seija Westerholm och Karl-Göran Karlsson.Seminariet i kyrkan drog mycket publik. Överraskningsgästen prosten Arvid Wigge hälsade på de över 80 personer som hade samlats i kyrkan, och berättade om stämningen vid evakueringen. - Att lämna kyrkan var som att förlora sin enda dotter, berättade Wigge.


Degerbydagens seminarium Uppbrott-Lähtö, medverkande fr.v. minister Elisabeth Rehn, historiker Henrik Ekberg, byarådets Sonja Bäckman, Johannes Bach Rasmussen från Kalla krigets nätverk och Eini Hämäläinen från Evakkolapset ry.

Ett stort tack till alla som var med och gjorde Degerbydagen till en oförglömlig dag!