Lasse J. Laine får inte tråkigt med den takten som han ger ut böcker. Den senaste boken Suomen lasten retkeilyopas som han skrev i samarbete med Iiris Kalliola kom ut på våren och han är redan i full färd med att skriva en uppdaterad version av Fågelguiden från 1996.

– En sådan bok som naturguiden för barn har inte funnits förut. Med hjälp av exempel hjälper den barnen att bekanta sig närmare med naturen. Den är ett bra stöd för barn men passar även för vuxna.

Bilderna har en central roll i boken och samma gäller också Laines andra böcker. Han böcker är överlag väldigt populära – inte minst p.g.a. förteckningarna med djurens och växternas namn på finska och svenska samt de vetenskapliga namnen.

Boken Suomen luonto, som kom ut i slutet av fjolåret, fick priset för årets vackraste verk. Lasse J. Laine beskriver den som naturmänniskans bibel. Den innehåller 1000 fotografier och 800 olika arter.

– Vid ett tillfälle då jag träffade Jörn Donner sade jag att jag också har skrivit en egen ”Mammut”, säger Lasse och skrattar.

Speciellt med boken är att den inte går igenom arter systematisk som en mer traditionell naturguide, utan den presenterar naturen enligt områden. Det här är ett nytt sätt att närma sig temat.

– Det är precis lika med människor som med djur och växter, vissa människor trivs bäst på landet och andra i stan, vid havet eller i skogen. Det går bäst att beskriva dem i den miljö där de lever.

Lasse har rest runt hela världen för att fotografera bilder för sina böcker. Men en stor del har han fotat i hemma på gården i Degerby eller i Kopparnäs.

– Jag lämnade mitt jobb i stan år 2001 och trivs bäst med att jobba hemma, berättar Lasse där han sitter i sitt mysiga arbetsrum med utsikt över välskötta landskap.

För byarådet signerar han böcker med texten: ”Naturhälsningar, Lasse J. Laine. Degerby.”