Marjatta Seirama berättar:

Vi åkte ofta med tåget mellan Helsingfors och Åbo, genom Porkalatunneln. Min mormor kunde ju ryska och därför lät man oss ibland komma till den sista vagnen. Där var fönstren öppna och man kunde se ut. Jag minns inte så mycket – men nog att jag såg blå och ljusröda hus...