Kaj Nordling berättar:
Jag var skolpojke på Porkalatunnelns tid och vi experimenterade med papprullar som vi satte ihop till perioskop som vi satte ned i wc-stolarna. Det lyckades inte något vidare.