Lokala produkter och tjänster

På Grefvas gård i Degerby hyr Karl-Göran Karlsson och hans hustru Dita ur två stugor. Den ena kallas Olympia-stugan och den andra är ett gammalt torp som är vinterbonat.

– Där bodde jag efter Parentesen när jag återvände till gården, berättar Karl-Göran.
Huvudbyggnaden på Grefvas stod kvar men revs strax efter återkomsten eftersom den var i ett uselt skick.

Dita flyttade med in i torpet 1962.

Läs mer...

Kalle Åberg på Flyth gård odlar förutom jordgubbar och ärter också kummin, spannmål och hö. Försäljningen av jordgubbar och ärter har han förutom i Degerby under högsäsongen också i Veikkola, i Kyrkslätts kyrkby och på Eriksgård. Jordgubbsodlingarna i Degerby plockas också efter det att försäljningen i Degerby stängts men då förs jordgubbarna till Kyrkslätt.

Oy Flyth Ab heter hans företag.
Telefon 0400-489907

I Degerby har vi flera jordgubbsodlare. Man kan plocka sina jordgubbar själv eller köpa från något av stånden som satts upp längs med vägarna.

Elina Kontti på Bökars är en de jordgubbsodlare i Degerby som bjuder ut sina produkter här. De två odlingstunnlarna på Bökars ska kunna garantera lite längre jordgubbssäsong.

Läs mer...

Jordgubbar till Mors dag, eller kanske en bit in på hösten? Det kan bli fullt möjligt också i Degerby om de två odlingstunnlar som Elina Kontti och Rasmus Nordström på Bökars i Degerby, Billskog, har fått upp. I den ena finns redan plantor i 50 meter långa rader. De får regelbunden matning med vatten och gödsel och när blomningen kommer igång flyttar specialanpassade humlor in för att sköta pollineringen.

- Humlor är bättre också på friland eftersom de inte rör sig så långa sträckor, säger Elina som redan har skaffat en halmstuga för frilandshumlorna på den åker där hon redan odlat jordgubbar några år.

Läs mer...

Lasse J. Laine får inte tråkigt med den takten som han ger ut böcker. Den senaste boken Suomen lasten retkeilyopas som han skrev i samarbete med Iiris Kalliola kom ut på våren och han är redan i full färd med att skriva en uppdaterad version av Fågelguiden från 1996.

– En sådan bok som naturguiden för barn har inte funnits förut. Med hjälp av exempel hjälper den barnen att bekanta sig närmare med naturen. Den är ett bra stöd för barn men passar även för vuxna.

Bilderna har en central roll i boken och samma gäller också Laines andra böcker. Han böcker är överlag väldigt populära – inte minst p.g.a. förteckningarna med djurens och växternas namn på finska och svenska samt de vetenskapliga namnen.

Boken Suomen luonto, som kom ut i slutet av fjolåret, fick priset för årets vackraste verk. Lasse J. Laine beskriver den som naturmänniskans bibel. Den innehåller 1000 fotografier och 800 olika arter.

– Vid ett tillfälle då jag träffade Jörn Donner sade jag att jag också har skrivit en egen ”Mammut”, säger Lasse och skrattar.

Läs mer...